Golfklubb

Varför bli en del av Golf för nya vänner?

Golf bidrar på många olika sätt till att stärka samhället. Alla kan spela golf, män som kvinnor, unga såväl som gamla. Det är dessutom en social sport som engagerar och gör det lätt att bygga nätverk, både på det mer personliga planet och inom ramen för yrkeslivet.

Allt detta sammantaget gör att golf är väl lämpad för att skapa möjligheter för många nyanlända till Sverige. Som inget hellre vill än att integreras i och bidra till det svenska samhället, lära känna svenskar och kanske på så sätt hitta vägen till det första arbetet i Sverige.

På vilket sätt är Svenska golfförbundet involverat?

Svenska golfförbundet har under lång tid målmedvetet arbetet för att göra golf till en mer inkluderande och jämlik sport och fritidsaktivitet. Vision 50/50 är ett bra exempel på detta, där syftet bland annat är att få fler kvinnor att bli golfare, men också att göra fler kvinnor delaktiga i klubbarnas verksamhet.

Golf för nya vänner är ett liknande projekt. Den här gången med syfte är att fånga upp en ny målgrupp – nyanlända – och på så sätt skapa nya kontaktvägar som kan underlätta deras integration i samhället.

Figur. Samarbete. Klicka på bilden för en uppförstoring.

Hur fungerar Golf för nya vänner rent praktiskt?

Alla golfklubbar är välkomna att delta i Golf för nya vänner som stöttas av såväl Svenska Golfförbundet som Riksidrottsförbundet. Effekten av vårt arbete kommer dessutom att utvärderas av GIH, Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm.

 

Rent praktiskt går det till så här:

Förändring i fem steg

Figur. Förändring i fem steg. Klicka på bilden för en uppförstoring.

Hur finansieras Golf för nya vänner?

De golfklubbar som ansluter sig till Golf för nya vänner ansöker om medel hos Riksidrottsförbundet och de regionala idrottsdistrikten, som har medel avsatta för just den här typen av initiativ. Det betyder att projektet helt och hållet är finansierat och att det inte påverkar klubbens övriga verksamhet och ekonomi på något sätt.

Kommer vår golfklubb få nya medlemmar?

Ja, tanken är givetvis att deltagande golfklubbar på lite sikt ska få nya medlemmar. Samtidigt är det primära målet att kunna bidra till att fler som kommit till Sverige snabbare och enklare ska komma in i det svenska samhället och på så sätt kunna försörja sig själva.

Kan Golf för nya vänner ge positiva sidoeffekter?

Ja, på flera olika sätt. Genom projektet får klubben en naturlig kontaktyta med sin kommun, något som i dag ofta saknas. Det gör det i sin tur enklare att lyfta fram klubbens samhällsengagemang och på så sätt öka förståelsen för vad klubben betyder för till exempel näringslivet utveckling.

 

Eftersom många företag arbetar med social hållbarhet som ett kriterium för sin sponsorverksamhet blir det också enklare att attrahera fler och nya sponsorer som vill stödja just den här typen av initiativ.

 

Golf för nya vänner gör det också möjligt att ha en dialog med lokala media, där man får möjlighet att berätta om det enskilda projektet men också om klubbens övriga verksamhet.

Vi är med i Golf för nya vänner!

  • Malmö Burlöv GK
  • Kävlinge GK
  • Österlens GK
  • Eslövs GK
  • Ljunghusens GK
  • Tomelilla GK
  • Söderslätts GK
  • Hässelby GK