Kommun

Vad är Golf för nya vänner?

Golf för nya vänner är ett sätt för människor som nyligen kommit till Sverige att snabbare hitta en väg in i det svenska samhället och på så sätt bygga upp ett eget nätverk som i förlängningen kan leda till arbete och ökad integration. Golf för nya vänner stöds av såväl Riksidrottsförbundet som Svenska Golfförbundet.

Vem kan delta?

Det korta svaret är: alla! Det lite längre är att golf är en sport som lämpar sig för både kvinnor och män. Men också för barn och ungdomar, liksom för äldre. Det viktig är att man tycker om att röra på sig och att man vill skaffa sig svenska vänner, för att på så sätt kunna bygga upp en kontaktyta som gör att man snabbare kommer in i det svenska samhället, lär sig svenska och även får ett arbete.

Hur går det till?

Alla deltagare får en mentor som har till uppgift att se till att personen får lära sig regler och grunderna för att kunna spela golf. Dessutom får man följa med ut på banan och träffa andra medlemmar i klubben, för att på så sätt få en bredare kontaktyta.

Vilka insatser krävs från kommunens sida?

Kommunen ansvarar för att information om att Golf för nya vänner finns och samlar de som man tror är lämpliga delta i projektet. Det ställs inga krav på att man tidigare spelat golf eller idrottat. Som deltagare i projektet får man en egen mentor som tar hand om respektive deltagare.

Vad kostar det?

Att delta i Golf för nya vänner kostar ingenting. Varken för kommunen eller för de nyanlända som deltar i verksamheten.

Hur fungerar en golfklubb?

En golfklubb är en ideell förening där medlemmarna utser en styrelse som har huvudansvaret för klubbens verksamhet. I varje klubb finns också personal, exempelvis en pro (tränare) som ger golflektioner och utbildar nybörjare liksom en klubbchef som leder det dagliga arbetet.

 

Golfklubbens verksamhet betalas genom årsavgifter medlemmarna betalar och genom sponsring. Till detta kommer intäkter från green fee som betalas av spelare från andra klubbar som vill spela på den aktuella banan.

 

Trots att många golfklubbar är den största föreningen i de flesta kommuner, sett till antal aktiva utövare, får inga golfklubbar i Sverige några kommunala bidrag för underhåll och drift av anläggningen. Många golfklubbar bedriver dessutom en bred verksamhet som omfattar allt från ungdomar till seniorer och betyder mycket för mångas både fysiska och psykiska välbefinnande. Samtidigt fungerar golfklubben även som en plats där man bygger nätverk och får sociala kontakter.

Vilka kommuner deltar?

Många kommuner och golfklubbar har anslutit sig till Golf för nya vänner och fler tillkommer hela tiden. Just nu är följande anslutna:

  • Malmö kommun (stad)
  • Kävlinge kommun
  • Simrishamns kommun
  • Vellinge kommun
  • Tomelilla kommun
  • Eslövs kommun
  • Stockholms kommun (stad)